Název odznaku
Za dovednost naučit
Název vydavatele
EDUin, o. p. s.
Popis
Tento odznak oceňuje učitele - odborníky ve svém předmětu, kteří to podstatné umí žáky srozumitelně a efektivně naučit. ---kampaň CHCI UČIT na podporu učitelské profese---

Získal jsem první digitální odznak

01. 03. 2014
Informační a komunikační technologie
oblast: Informační a komunikační technologie

Popis

Dlouho jsem nevěděl, co to jsou ty digitální odznaky. Teď už konečně jeden i mám.