O projektu

Aplikaci Co umím vytvořila obecně prospěšná společnost Eduin za podpory nadačního fondu Kamarádi vzdělání.

www.eduin.cz

www.kamaradivzdelani.cz

 

O nás

Centrum kompetencí je spolek usilující o rozvoj kariérového poradenství v ČR. Pracujeme s metodou Mapování kompetencí CH-Q. Nabízíme individuální a skupinové aktivity pro různé cílové skupiny (žáci ZŠ, SŠ, výchovní poradci, kariéroví poradci, dospělí).   

www.centrumkompetenci.cz