Jak to funguje

Na začátku je třeba se zaregistrovat. K registraci budete potřebovat funkční e-mailovou adresu.

Jste registrováni? Nyní se můžete přihlásit s aplikací začít pracovat. Pohybovat se budete na podstránkách Domů, Nový důkaz, Má portfolia, Mé plány, Jak jsem na tom a Vytvoř dárek. Co se na nich bude dít?

Domů

Po přihlášení se zde zobrazí všechny důkazy, které již máte uloženy. Zobrazí se v podobě malého náhledu. Při kliknutí na náhled se otevře okno, ve kterém si přečtete všechny základní informace o dané události, zároveň zde můžete pracovat se všemi přílohami: prohlédnete si obrázky, přehrajete video či audio nahrávku, přečtete texty.

Nový důkaz

Na této podstránce vkládáte nové důkazy. Důkaz nejprve pojmenujete podle toho, o jaký typ události se jedná (např. „Namaloval jsem obrázek své maminky“, „Vystoupení na koncertu ZUŠ“ apod.).
Právě zde naleznete tlačítka na vkládání příloh, tedy fotografií, textových dokumentů, zvukových nahrávek, audiozáznamů.
U každého důkazu uvedete základní informace (co, kdy, kde, s kým…), vybere se oblast, do které výkon spadá. Součástí popisu je i zadání tagů, tedy klíčových slov.
Dalším důležitým políčkem je hodnocení. Zde se zkusíte zamyslet, jak se vám výkon podařil, co by se ještě mohlo zlepšit, jaké dovednosti jste při práci naučili.

Má portfolia

Chcete ukázat někomu dalšímu, co se vám v poslední době povedlo? Na této podstránce můžete k prohlídce vašich důkazů pozvat kohokoli dalšího.
Možná mu chcete ukázat jen to, co se vám povedlo nejvíce. Možná chcete někomu ukázat jen důkazy určitého typu, například jenom důkazy týkající se sportovních aktivit. Právě proto budete vytvářet portfolia, tedy určité výběry důkazů. Každé portfolio nazvete (např. Pro dědu, Přijímací zkoušky apod.) a poté v přehledu všech důkazů označíte ty, které chcete do portfolia zařadit. K vyhledávání důkazů určitého typu můžete použít textový vyhledávač a filtry. Po vytvoření můžete kohokoli pozvat k prohlédnutí: pošlete mu odkaz na portfolio mailem, pokud už můžete používat facebook a máte na něm profil, můžete pozvánku vyvěsit tam.

Mé plány

Rozhodli jste se, že by bylo dobré něco nového se naučit nebo realizovat nějaký nápad? Na této podstránce si všechny své plány může zapsat a sledovat, jak je postupně plníte. Do prázdného políčka plán zapište, označte, do jaké spadá oblasti. Potom můžete postupně na okrajových lištách vyznačovat, jak se blížíte splnění. Neaktuální plány můžete uložit do archivu.

Jak jsem na tom

Zajímá vás, na jaké oblasti se nejvíce zaměřujete a jaké oblasti stojí spíše stranou vašeho zájmu? Najdete to v grafu právě zde. V poli tagů napravo najdete slova, která se v popisu vašich důkazů vyskytují nejčastěji. Čím častěji se slovo vyskytuje, tím větším písmem je zapsáno.
Chcete se podívat, které vaše důkazy se vztahují k určité oblasti nebo k určitému tagu? Pokud na danou oblast nebo na tag kliknete, přehled souvisejících důkazů se zobrazí pod grafem.
Na podstránce se dozvíte také to, kolik knih jste za poslední rok přečetli, také zde zjistíte, jaké knihy čtou nejčastěji vaši vrstevníci.