Co to je

Do aplikace budete postupně ukládat “důkazy” o tom, co umíte. Tento důkaz je vlastně jakýsi záznam o tom, co se vám podařilo, čeho jste dosáhli. Kromě základních údajů o události jsou nejdůležitější součástí přílohy, tedy důkaz jako takový. Může mít různou podobu, může jím být například:

  • fotografie výtvoru (obrázku, modelu, výrobku z keramické hlíny…)
  • audionahrávka vystoupení v Základní umělecké škole
  • videonahrávka divadelního vystoupení
  • scan diplomu ze sportovní soutěže
  • vlastní povídka
  • scan certifikátu o vykonané mezinárodní jazykové zkoušce
  • atd.